શું ખરેખર એક દીકરી તેના પિતા સાથે લગ્ન કરી બની ચોથી પત્ની ? જાણો આખો મામલો

Daughter marries to father: ઘણીવાર દેશ-વિદેશમાંથી અથવા તો પાડોશી દેશમાંથી એવી એવી પ્રેમ કહાનીઓ સામે આવે છે કે આપણે જાણી જ હેરાન રહી જઇએ કે આવું કેવી રીતે બની શકે….

Fact Check: લો બોલો હવે બસ આ જ જોવાનું બાકી રહી ગયુ હતુ…દીકરી પોતાના જ પિતા સાથે લગ્ન કરી બની ગઇ ચોથી પત્ની ? જાણો સત્ય

Daughter marries to father: ઘણીવાર દેશ-વિદેશમાંથી અથવા તો પાડોશી દેશમાંથી એવી એવી પ્રેમ કહાનીઓ સામે આવે છે કે આપણે જાણી જ હેરાન રહી જઇએ કે આવું કેવી રીતે બની શકે….