દરેક મહિલાએ આ 5 યોગાસન રોજ કરવા જોઈએ, બદલાય જશે તમારી જિંદગી

તણાવમુક્ત રહેવા માટે આ 5 યોગાસન છે બેસ્ટ

સ્ત્રીઓમાં ઘણા કામ કરવાની સ્વાભાવિક પ્રવુતિ હોય છે અને ક્યારેક આનાથી ઘણો તણાવ અને ચિંતા ઉત્પન્ન થાય છે. ભલે તમે વર્કિંગ પ્રોફેશનલ હોવ કે ગૃહિણી, તણાવમુક્ત રહેવાનો યોગ એક ઉત્તમ ઉપાય છે. આવી સ્થિતિમાં, તમારે તમારી સંભાળ રાખવા માટે 30 થી 45 મિનિટનો સમય કાઢવો જોઈએ. તે ઘણા સ્વાસ્થ્ય લાભો માટે જરૂરી છે. ચાલો જાણીએ કે કયા યોગાસન સ્ત્રીઓ નિયમિત કરી શકે છે.

બદ્ધકોણાસન:

1. તમારા પગને વાળો અને તમારા પગના તળિયાને એકસાથે લાવો.
2. તમારી એડીને તમારા પેલ્વિસની નજીક ખેંચો.
3. તમારા ઘૂંટણને ધીમે ધીમે નીચે કરો.
4. તમારા ઉપલા શરીરને આગળ નમાવો અને તમારા કપાળને ફ્લોર પર રાખો.

સેતુ બંધાસન:

 • 1. ફ્લોર પર સૂઈ જાઓ અને તમારા પગને ફ્લોર પર રાખીને તમારા ઘૂંટણને વાળો.
 • 2. જ્યારે તમે શ્વાસ બહાર કાઢો ત્યારે તમારી ટેબલોનને ઉપરની તરફ ધકેલો અને તમારા
 • 3. નિતંબને ફ્લોર પરથી ઉંચા કરો.
 • 4. તમારી જાંઘ અને પગને સમાંતર રાખો.
 • 5. તમારી આંગળીઓને ઈન્ટરલોક કરો અને તમારા હાથોને ખભા ઉપર ગોઠવવા માટે તમારા હાથને તમારા પેલ્વિસ હેઠળ મૂકો.
 • 6. ઉપર ઉઠાવો જ્યાં સુધી જાંઘો ફ્લોરની સમાંતર ન થાય
 • 7. તમારા ઘૂંટણને પગની ઉપર ગોઠવો.

ચક્રાસન:

 • 1. તમારી પીઠ પર સૂઈ જાઓ.
 • 2. તમારા પગ તમારા ઘૂંટણ પર વાળો અને ખાતરી કરો કે તમારા પગ ફ્લોર પર મજબુતી સાથે ટકેલા છે.
 • 3. તમારી હથેળીઓ આકાશ તરફ રાખીને, તમારા હાથ કોણી પર વાળો. તમારા ખભા ઉપર હાથ ફેરવો અને તમારા હથેળીઓને તમારા માથાની બંને બાજુ ફ્લોર પર મૂકો.
 • 4. શ્વાસ લો, તમારી હથેળીઓ અને પગ પર દબાણ કરો અને કમાન બનાવવા માટે તમારા આખા શરીરને ઉંચુ કરો.

ધનુરાસન :

 • 1. પેટના જોરે સુઈને પ્રારંભ કરો.
 • 2. તમારા ઘૂંટણને વાળો અને તમારા પગને તમારી હથેળીઓથી પકડો.
 • 3. તમારા પગ અને હાથને જેટલા બની શકે તેટલા ઉપર ઉઠાવો
 • 4. ઉપર જુઓ અને થોડો સમય આ જ મુદ્રામાં રહો.

ચતુરંગા દંડાસન:

 • 1. સૌ પ્રથમ યોગ મેટ પર પેટના જોરે અથવા અધો મુખ શ્વાનાસનમાં સૂઈ જાઓ.
 • 2. બંને હાથ તમારા ખભા આગળ જમીન પર રાખો, આંગળીઓ આગળ હોવી જોઈએ.
 • 3. હવે તમારા બંને હાથ પર શરીરનું વજન ઉપાડો.
 • 4. તમારું આખું શરીર ફ્લોરની સમાંતર આવી જશે.
 • 5. આ આસન 10 થી 30 સેકન્ડ સુધી કરો.
Patel Meet