જીવનશૈલી દિલધડક સ્ટોરી નીરવ પટેલ પ્રેરણાત્મક લવ-સ્ટોરી લેખકની કલમે વૈવાહિક-જીવન

છોકરીઓ લગ્ન પછી પણ શા માટે પ્રેમીને નથી ભૂલતી, ચોંકાવનારું કારણ આવ્યું સામે

પ્રેમ એ જીવનની એવી ક્ષણો છે જેને દરેક વ્યક્તિ જીવવા માંગે છે. કારણ કે પ્રેમમાં એક આનંદ હોય છે. એવું નથી હોતું કે પ્રેમ એક જ પ્રકારનો હોય પ્રેમના પણ ઘણા પ્રકારો છે છતાં પણ ગમતા વ્યક્તિ સાથેના પ્રેમની અનુભૂતિ જ કંઈક નોખી હોય છે. પ્રેમ માણસને જીવંત રાખે છે એવું કહીએ તો પણ નવાઈ Read More…

દિલધડક સ્ટોરી નીરવ પટેલ લેખકની કલમે વૈવાહિક-જીવન

“લોકડાઉન-21 દિવસ” ભાગ-21 (અંતિમ ભાગ), હાલની પરિસ્થિતિ ઉપર લખાઈ રહેલી એક રોમાંચક નવલકથા

જો આ નવલકથાના આગળના ભાગ તમારે વાંચવાના ચૂકાઈ ગયા હોય તો ભાગ-1 , ભાગ-2 ,ભાગ-3, ભાગ-4, ભાગ-5, ભાગ-6, ભાગ-7, ભાગ-8, ભાગ-9, ભાગ-10,ભાગ-11, ભાગ-12, ભાગ-13, ભાગ-14, ભાગ-15, ભાગ-16, ભાગ-17, ભાગ-18, ભાગ-19 અને ભાગ-20 ઉપર ક્લિક કરી અને તમે વાંચી શકો છો. લોકડાઉનનો એકવીસમો દિવસ: (અંતિમ દિવસ) સુભાષ અને મીરાં બંનેમાંથી કોઈ રાત્રે સુઈ નહોતું શક્યું, આખી રાત Read More…

દિલધડક સ્ટોરી નીરવ પટેલ લેખકની કલમે વૈવાહિક-જીવન

“લોકડાઉન-21 દિવસ” ભાગ-20, હાલની પરિસ્થિતિ ઉપર લખાઈ રહેલી એક રોમાંચક નવલકથા

જો આ નવલકથાના આગળના ભાગ તમારે વાંચવાના ચૂકાઈ ગયા હોય તો ભાગ-1 , ભાગ-2 ,ભાગ-3, ભાગ-4, ભાગ-5, ભાગ-6, ભાગ-7, ભાગ-8, ભાગ-9, ભાગ-10,ભાગ-11, ભાગ-12, ભાગ-13, ભાગ-14, ભાગ-15, ભાગ-16, ભાગ-17, ભાગ-18 અને ભાગ-19 ઉપર ક્લિક કરી અને તમે વાંચી શકો છો. લોકડાઉનનો વિસમો દિવસ: (વસમો દિવસ) આજે લોકડાઉનનો વિસમો દિવસ હતો પરંતુ સુભાષ અને મીરાંના જીવનનો ખુબ જ Read More…

દિલધડક સ્ટોરી નીરવ પટેલ લેખકની કલમે વૈવાહિક-જીવન

“લોકડાઉન-21 દિવસ” ભાગ-19, હાલની પરિસ્થિતિ ઉપર લખાઈ રહેલી એક રોમાંચક નવલકથા

જો આ નવલકથાના આગળના ભાગ તમારે વાંચવાના ચૂકાઈ ગયા હોય તો ભાગ-1 , ભાગ-2 ,ભાગ-3, ભાગ-4, ભાગ-5, ભાગ-6, ભાગ-7, ભાગ-8, ભાગ-9, ભાગ-10,ભાગ-11, ભાગ-12, ભાગ-13, ભાગ-14, ભાગ-15, ભાગ-16, ભાગ-17 અને ભાગ-18 ઉપર ક્લિક કરી અને તમે વાંચી શકો છો. લોકડાઉનનો ઓગણીસમો દિવસ: મીરાંએ નક્કી તો કરી લીધું કે તે સુભાષ સાથે ડિવોર્સ લઇ લેશે, પરંતુ તેને વિચાર Read More…

દિલધડક સ્ટોરી નીરવ પટેલ લેખકની કલમે વૈવાહિક-જીવન

“લોકડાઉન-21 દિવસ” ભાગ-18, હાલની પરિસ્થિતિ ઉપર લખાઈ રહેલી એક રોમાંચક નવલકથા

જો આ નવલકથાના આગળના ભાગ તમારે વાંચવાના ચૂકાઈ ગયા હોય તો ભાગ-1 , ભાગ-2 ,ભાગ-3, ભાગ-4, ભાગ-5, ભાગ-6, ભાગ-7, ભાગ-8, ભાગ-9, ભાગ-10,ભાગ-11, ભાગ-12, ભાગ-13, ભાગ-14, ભાગ-15, ભાગ-16 અને ભાગ-17 ઉપર ક્લિક કરી અને તમે વાંચી શકો છો. લોકડાઉનનો અઢારમો દિવસ: મીરાંને ક્યારેય સપનામાં પણ એવો વિચાર નહોતો આવ્યો કે સુભાષ તેની સાથે આવું કરી શકે છે, સુભાષ Read More…

દિલધડક સ્ટોરી નીરવ પટેલ લેખકની કલમે વૈવાહિક-જીવન

“લોકડાઉન-21 દિવસ” ભાગ-17, હાલની પરિસ્થિતિ ઉપર લખાઈ રહેલી એક રોમાંચક નવલકથા

જો આ નવલકથાના આગળના ભાગ તમારે વાંચવાના ચૂકાઈ ગયા હોય તો ભાગ-1 , ભાગ-2 ,ભાગ-3, ભાગ-4, ભાગ-5, ભાગ-6, ભાગ-7, ભાગ-8, ભાગ-9, ભાગ-10,ભાગ-11, ભાગ-12, ભાગ-13, ભાગ-14, ભાગ-15, અને ભાગ-16 ઉપર ક્લિક કરી અને તમે વાંચી શકો છો. લોકડાઉનનો સત્તરમો દિવસ: મીરાં આજે સવારથી રાત થવાની રાહ જોઈ રહી હતી, આજે તેનો સમય પણ પસાર થઇ રહ્યો નહોતો, સુભાષ Read More…

દિલધડક સ્ટોરી નીરવ પટેલ લેખકની કલમે વૈવાહિક-જીવન

“લોકડાઉન-21 દિવસ” ભાગ-16, હાલની પરિસ્થિતિ ઉપર લખાઈ રહેલી એક રોમાંચક નવલકથા

જો આ નવલકથાના આગળના ભાગ તમારે વાંચવાના ચૂકાઈ ગયા હોય તો ભાગ-1 , ભાગ-2 ,ભાગ-3, ભાગ-4, ભાગ-5, ભાગ-6, ભાગ-7, ભાગ-8, ભાગ-9, ભાગ-10,ભાગ-11, ભાગ-12, ભાગ-13, ભાગ-14, અને ભાગ-15 ઉપર ક્લિક કરી અને તમે વાંચી શકો છો. લોકડાઉનનો સોળમો દિવસ: મીરાં પોતાના સંબંધને લઈને ખુબ જ ચિંતિત હતી, સુભાષની નજીક પહોંચવાના તેના પ્રયાસો પણ કાચા પડી રહ્યા હતા, તે હવે Read More…

દિલધડક સ્ટોરી નીરવ પટેલ લેખકની કલમે વૈવાહિક-જીવન

“લોકડાઉન-21 દિવસ” ભાગ-15, હાલની પરિસ્થિતિ ઉપર લખાઈ રહેલી એક રોમાંચક નવલકથા

જો આ નવલકથાના આગળના ભાગ તમારે વાંચવાના ચૂકાઈ ગયા હોય તો ભાગ-1 , ભાગ-2 ,ભાગ-3, ભાગ-4, ભાગ-5, ભાગ-6, ભાગ-7, ભાગ-8, ભાગ-9, ભાગ-10,ભાગ-11, ભાગ-12, ભાગ-13, અને ભાગ-14 ઉપર ક્લિક કરી અને તમે વાંચી શકો છો. લોકડાઉનનો પંદરમો દિવસ: લોકડાઉનના કારણે રોડ રસ્તા, શહેર, ગામ, ગલી બધું જ સુમસાન પડ્યું હતું, ચૌદ દિવસો વીતી ગયા હોવા છતાં પણ પરિસ્થિતિમાં Read More…