આ સ્ટુડન્ટે કરી એવી શોધ કે હવે હોમવર્ક કરવું બની જશે આસાન, લખવાની મહેનતમાંથી મળશે છુટ્ટી, જુઓ હેન્ડરાઈટિંગ મશીનનો વીડિયો

આ અદભુત આવિષ્કાર જોઈને તો તમારા પણ હોંશ ઉડી જશે, બનાવ્યું એવું મશીન કે જે હેન્ડરાઈટિંગની જેમ જ તમારું હોમવર્ક મિનિટોમાં કરી દેશે, જુઓ વીડિયો Handwriting machine : આજના સમયમાં…