ભારે કરી! આ દેશમાં પુરૂષોએ ફરજીયાત બે વખત કરવા પડે છે લગ્ન, ના પાડે થાય છે જેલ

ભારતમાં પહેલી પત્નીને છૂટાછેડા આપ્યા વગર કોઈ ફરી લગ્ન કરી શકતું નથી. દુનિયાના દરેક દેશમાં લગ્ન માટે અલગ અલગ કાયદા છે. પરંતુ દુનિયામાં એક એવો દેશ છે જ્યાં દરેક પુરુષ માટે બે લગ્ન કરવા ફરજિયાત છે. જો કોઈ પુરુષ બે વાર લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તેણે તેનું જીવન જેલના સળીયા પાછળ વિતાવવું પડે છે.

આ આફ્રિકન દેશનું નામ ઈરિટ્રિયા છે : આફ્રિકા ખંડના દેશોમાં લગ્નને લગતા વિવિધ કાયદાઓ છે. પરંતુ આવા કાયદા વિશ્વના અન્ય કોઈ દેશમાં નથી. આફ્રિકા ખંડના એક દેશમાં વિચિત્ર કાયદાઓ છે. અહીં પુરુષો માટે બે વાર લગ્ન કરવા ફરજિયાત છે. જો કોઈ વ્યક્તિ લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરે છે, તો સૌથી સખત સજા આપવામાં આવે છે.

આ અનોખા દેશના કાયદા વિશે જાણીને તમને આશ્ચર્ય થશે. તમે વિચારતા હશો કે કોઈ પણ દેશમાં આવો કાયદો હોઈ શકે? તો ચાલો આફ્રિકા ખંડના આ દેશ વિશે વધુ જાણીએ. આફ્રિકા ખંડના આ દેશમાં બે લગ્ન માટે એક અનોખો કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે. આ આફ્રિકન દેશનું નામ ઈરિટ્રિયા છે. અહીં પુરુષો માટે બે વાર લગ્ન કરવા ફરજિયાત છે. હવે માણસ સુખી મનથી લગ્ન કરે કે દુખી મનથી

જાણો કાયદો શું છે : ઈરિટ્રિયામાં બે લગ્ન ફરજિયાત છે. જો કોઈ પુરુષ લગ્ન કરવાની કે બે પત્નીઓ રાખવાની ના પાડે તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. જો કોઈ બે લગ્ન કરવાની ના પાડે તો તેને આજીવન કેદની સજા થાય છે. આ દેશમાં મહિલાઓને કારણે આ અનોખો કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે. ઈરિટ્રિયામાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ વધારે છે. ઇરિટ્રિયામાં ઇથોપિયા સાથે ગૃહયુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, જેના કારણે અહીં મહિલાઓની સંખ્યા વધુ છે.

સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે આ દેશમાં મહિલાઓ માટે પણ કડક કાયદા છે. અહીંની મહિલાઓ પુરૂષોને બે વાર લગ્ન કરતા રોકી શકતી નથી. જો તેઓ લગ્નમાં કોઈ અડચણ ઉભી કરે છે, તો તેમને પણ જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવે છે.

YC