સરકારી કર્મચારીઓની દિવાળી સુધરી, આ સપ્તાહે કર્મચારીઓને મળશે ડબલ બોનસ

કેન્દ્રની મોદી સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું, મોંઘવારી રાહત, મકાન ભાડું ભથ્થું પહેલેથી જ વધારી દીધું છે. કેન્દ્ર સરકાર હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને બીજી ભેટ આપવા જઈ રહી છે. કેન્દ્રએ કર્મચારીઓને કોરોના મહામારીમાં અસ્થાયી રૂપે અટકાવાયેલા દોઢ વર્ષના મોંઘવારી ભથ્થાનું એરીયર્સ આપ્યું નથી. જોકે, હવે સરકારી કર્મચારીઓને થોડી રાહત મળવાની આશા છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ સપ્ટેમ્બર 2021 માં ડબલ બોનસ મળી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે મોદી સરકારે લાખો કર્મચારીઓનો DA 28 ટકા કર્યું છે. આ સાથે તેના હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA) માં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

મોદી સરકારે કહ્યું કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મૂળ પગારના આધારે DA અને મકાન ભાડું ભથ્થું વધારવું જોઈએ. નિયમો અનુસાર, જો DA 25 ટકાથી વધુ હોય તો HRA વધારવુ પડે છે, તેથી કેન્દ્રએ HRA ને વધારીને 27 ટકા કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. 7 જુલાઇ, 2017 ના રોજ ખર્ચ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે DA 25 ટકાથી વધી જશે ત્યારે HRA માં પણ સુધારો કરવામાં આવશે. જો 1 જુલાઈ, 2021 થી મોંઘવારી ભથ્થું વધીને 28 ટકા થઈ ગયું છે, તો એચઆરએમાં પણ વધારો કરવો જરૂરી છે.

જાણો કોને કેટલું HRA મળશે : કેન્દ્રના કર્મચારીઓને શહેરની શ્રેણી અનુસાર 27 ટકા, 18 ટકા અને 9 ટકા એચઆરએ આપવામાં આવી રહ્યા છે. સરકારી કર્મચારીઓ માટે, 1 જુલાઈ, 2021 થી DA સાથે આ વધારો પણ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. HRA ની શ્રેણી X, Y અને Z વર્ગના શહેરો અનુસાર છે. જો એચઆરએને સરળ શબ્દોમાં સમજવામાં આવે તો એક્સ કેટેગરીના કામદારોને મહિને 5400 રૂપિયાથી વધુ એચઆરએ મળશે. વાય ક્લાસના કર્મચારીઓને દર મહિને 3600 રૂપિયા અને ઝેડ વર્ગના કર્મચારીઓને દર મહિને 1800 રૂપિયા વધુ હાઉસ રેંટ અલાઉન્સ મળશે.

વધેલા પગારનું ગણિત સમજો : 7માં પગાર પંચ અનુસાર, જ્યાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો લઘુતમ મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયા છે, ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર 15,000 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 18 ટકાના મૂળ પગાર પર 3060 રૂપિયા મોંઘવારી ભથ્થું જૂન 2021 સુધી 17 ટકાના દરે મળતું હતું. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને જુલાઈ 2021 થી 28 ટકા ડીએના દરે દર મહિને 5040 રૂપિયા મળવાના છે. આ આધારે, સરકારી કર્મચારીઓના માસિક પગારમાં 1980 રૂપિયાનો વધારો થયો.

YC