લગ્નના મંડપમાં ખુરશીમાં બેઠા બેઠા વરરાજાએ કન્યાને કહી એવી વાત કે લોકો પણ બોલ્યા.. “આવું કહેવા હિંમત જોઈએ…”, જુઓ વીડિયો

વરરાજાએ કન્યાની બધાની સામે જ કહી દીધું “હા થું !” પછી કન્યાએ જે કર્યું તે તો સૌની કલ્પના બહારનું હતું, જુઓ વાયરલ વીડિયો Bride and groom fun : સોશિયલ મીડિયામાં…