જ્યોતિષ શાસ્ત્ર

ભૂલથી પણ ક્યારેય આ વસ્તુઓ ભગવાન પાસે ના માંગવી, જીવનભર કરવો પડી શકે છે દુઃખોનો સામનો

ભૂલ થી પણ ના માંગો આ વસ્તુ ભગવાન પાસે, આખી જિંદગી રહેશો દુખી રહેવું પડશે

કહેવાય છે કે ભગવાન પાસે આપણા સાચા માંથી કંઈપણ માંગીએ ભગવાન જરૂર સાંભળે છે, અને આપણી મનોકામનાઓ પૂર્ણ પણ કરતા હોય છે, દરેક વ્યક્તિ ભગવાનના મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે જાય છે અને હાથ જોડીને ભગવાન પાસે કંઈક તો માંગતા જ હોય છે, જો સાચા મનથી ભગવાન પાસે કઈ માંગ્યું હોય તો ભગવાન તેનું ફળ અવશ્ય આપે છે.

Image Source

પરંતુ કેટલીક એવી બાબતો છે જે તમે ભગવાન પાસે માંગો છો તો દુઃખ તમને જ આવી પહોંચે છે. શાસ્ત્રોમાં જણાવવાં આવ્યું છે કે ભગવાન પાસે કોઈ સારી વસ્તુ જ મંગાવી, જો તમે એવું કઈ માંગી લો છો તો ભગવાન જીવનમાં સુખના બદલે દુઃખ ભરી દેતા હોય છે, અને આખું જીવન પછી દુઃખમાં જ પસાર કરવું પડે છે.

Image Source

ભગવાન પાસે જયારે પણ તમે બે હાથ જોડીને કઈ માંગો ત્યારે ક્યારેય બીજા વ્યક્તિનની બરબાદી થાય એવું કે બીજા કોઈને તકલીફ થાય એવું ક્યારેય ના માંગવું જોઈએ, જો તમારી કોઈ વ્યક્તિ સાથે વ્યક્તિગત દુશ્મની હોય તો પણ તમે ભગવાન પાસે પ્રાર્થમાં ક્યારે તેનું અહિત નથી માંગી શકતા કારણ કે ભગવાનને પણ બીજા લોકોની બરબાદીની પ્રાર્થના કોઈ કરે એ પસંદ નથી હોતું.

Image Source

આવું કરવાથી ભગવાન તમારા ઉપર નારાજ થાય છે અને તમારા સારા કામ પણ બગડવા લાગે છે. જેના કારણે ભગવાન પાસે જયારે પણ પ્રાર્થના કરો ત્યારે કોઈ સારી વસ્તુ જ માંગો, કોઈના માટે સારી પ્રાર્થના કરો, કોઈને દુઃખ પહોંચે કે કોઈની બરબાદી માટે ક્યારેય પ્રર્થના ના કરવી.