જ્યોતિષ શાસ્ત્ર

માતાપિતાનું નામ રોશન કરે છે આ 9 નામવાળા લોકો જુઓ તમે તો આમાં સામેલ નથી ને…??

વાહ વાહ… આ 9 નામવાળા વાળા બાળકો પોતાના મમ્મી પપ્પાનું નામ એક દિવસ જરૂર રોશન કરે છે

દરેક વ્યક્તિ માટે પોતાનું નામ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. કેટલાક લોકો એવું માને છે કે વ્યક્તિનું પહેચાન તેના નામથી નથી હોતી. તેના કામથી થાય છે. તમારી રાશિ તમારા પહેલા અક્ષર પર નિર્ભર કરે છે.

દરેક માતા-પિતા પોતાના બાળકોના નામ શોખથી રાખે છે. દરેક માતા-પિતાને એક જ ઉદ્દેશ હોય છે કે મારા સંતાનો મારું નામ રોશન કરે. એટલા માટે દરેક માતા-પિતા પોતાના બાળકોનું નામ વિચારીને રાખે છે. કારણકે બાળકોના નામ પ્રમાણે તેના અર્થના ગુણ આવે એવું વિચારીને રાખતા હોય છે.

કેટલાક બાળકો એવા હોય છે જે મોટા થઈને પોતાના મા-બાપને ભૂલી જાય છે. માતા-પિતાએ આખી જિંદગી બાળકોને મોટા કરવામાં કોઈ કસર બાકી નથી રાખી અને તે સંતાનો તેમને દગો આપતા હોય છે. પરંતુ કેટલાંક સંતાન એવા હોય છે જે માતાપિતાનું નામ રોશન કરતા હોય છે. અને માતા-પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરતા હોય છે.

Image Source

A નામવાળા લોકો

જે વ્યક્તિના નામ A અક્ષરથી શરુ થાય છે તેઓ પોતાના માતાપિતાનું નામ રોશન કરે છે. તેઓ પોતાના માતાપિતા પર કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફો આવવા દેતા નથી. તેઓ પોતાના માતાપિતાની ખુશી માટે કઈં પણ કરી શકે છે. આ નામવાળા વ્યક્તિઓ પોતાના માતાપિતાનું નામ રોશન કરવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરે છે અને પોતાના માતાપિતાને દરેક વાતનું સન્માન આપે છે.

Image Source

D નામવાળા લોકો

જે વ્યક્તિનું નામ D અક્ષરથી શરુ થાય છે આ વ્યક્તિ પોતાના માતાપિતાએ દર્શાવેલા રસ્તે જ ચાલવાનું પસંદ કરે છે. તેઓ પોતાના માતા પિતાની દરેક વાતનું સન્માન કરે છે અને તેમના કહયા પ્રમાણે જ ચાલે છે. તેઓ પોતાના માતાપિતાનું નામ ક્યારેય પણ ખરાબ નથી કરતા. આ નામવાળા વ્યક્તિ બીજા લોકોની પણ મદદ કરે છે, જેને કારણે તેઓ ખૂબ જ નામ કમાય છે અને પોતાના માતાપિતાનું નામ પણ રોશન કરે છે.

Image Source

K નામવાળા લોકો

જે વ્યક્તિનું નામ K અક્ષરથી ચાલુ થાય છે તેઓ પોતાના માતાપિતાનું નામ રોશન કરે છે. તેઓ ક્યારેય એવું કામ નથી કરતા જેનાથી તેમના માતાપિતાનું નામ ખરાબ થાય. માતાપિતાએ દર્શાવેલા માર્ગ પર ચાલવું તેમને ગમે છે. ખરાબ લોકોથી તેઓ દૂર જ રહે છે. તેઓ પોતાના જીવનમાં સારામાં સારું કામ કરવા ઈચ્છે છે.

Image Source

M નામવાળા લોકો

જે લોકોનું નામ M અક્ષરથી શરુ થાય છે તેઓ પોતાનું આખું જીવન માતાપિતાની સેવામાં જ વ્યતીત કરે છે. તેઓ પોતાના માતાપિતાની ખૂબ જ સેવા કરે છે અને ક્યારેય પણ એવું કોઈ કામ નથી કરતા જેનાથી તેમના માતાપિતાનું નામ ખરાબ થાય.

Image Source

N નામવાળા લોકો

જે વ્યક્તિઓનું નામ N અક્ષરથી શરુ થાય છે એ વ્યક્તિ પોતાના પરિવાર અને માતાપિતાનું નામ ક્યારેય પણ ખરાબ થવા નથી દેતા. આ વ્યક્તિઓ હંમેશા પોતાના માતાપિતાનું નામ રોશન કરે છે. તેઓ એ જ કાર્યો કરવું પસંદ કરે છે જેનાથી તેમના માતાપિતા ખુશ થાય.

Image Source

P નામવાળા લોકો

જે વ્યક્તિનું નામ P અક્ષરથી શરુ થાય છે તેઓ પોતાના માતાપિતાની કહેલી બધી જ વાત માટે છે અને પોતાના માતાપિતા સાથે હંમેશા રહે છે. તેઓ પોતાના માતાપિતાની ખુશી માટે કઈ પણ કરી શકે છે. તેમના માટે માતાપિતાથી વધીને બીજી કોઈ વ્યક્તિ નથી હોતી.

Image Source

S નામવાળા લોકો

જે લોકોનું નામ S અક્ષરથી શરુ થાય છે એ લોકો પોતાના માતાપિતાને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે. આ લોકો બાળપણથી જ કાબિલ હોય છે. ફક્ત ભણતરમાં જ નહિ, પણ બીજા બધા કામોમાં પણ આ લોકો ખૂબ જ સારા હોય છે. એટલે કે આ લોકો કૌશલ્યથી ભરેલા હોય છે. આ લોકો માતાપિતાની દરેક વાત માને છે અને તમને જણાવ્યા અનુસાર જ કામ કરે છે. આ જ કારણ છે કે આ નામવાળા લોકો પોતાના માતાપિતાનું નામ રોશન કરવામાં સફળ થાય છે.

Image Source

V નામવાળા લોકો

જે લોકોનું નામ V અક્ષરથી શરુ થાય છે એ લોકો પોતાના કામ પ્રત્યે ઈમાનદાર હોય છે. આ જ કારણ છે કે આ નામવાળા લોકો પોતાના જીવનમાં ખૂબ જ પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. તેઓ બધું જ કામ પોતાના માતાપિતાને પૂછીને કરે છે અને તેમનું નામ કયારેય ક્યારેય ખરાબ નથી થવા દેતા. આ લોકો પોતાના માતાપિતાનું નામ રોશન કરે છે.

Image Source

Z નામવાળા લોકો

જે લોકોનું નામ Z અક્ષરથી શરુ થાય છે એ લોકો ઘણા મહેનતુ હોય છે. આ લોકો ખૂબ જ ખાસ હોય છે અને કોઈ પણ સ્થિતિમાં ફક્ત પોતાના માતાપિતા વિશે જ વિચારે છે. આ જ કારણ છે કે આ લોકો માતાપિતાનું નામ ખૂબ જ રોશન કરે છે.