ખબર

ભારત બંધને લઈને મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી મોટું નિવેદન : આવતીકાલે ભારત બંધને ગુજરાતનું સમર્થન નહિ, શાંતિ ડોહળવાનો પ્રયાસ થશે તો કડક પગલાં

આવતી કાલે સમગ્ર દેશમાં ખેડૂતોના હકોને લઈને ભારત બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે આ બધા વચ્ચે જ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સીએમ રૂપાણીએ એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. જેમાં તેમને ગુજરાતમાં કોઈ બંધ નહિ પાડવામાં આવે તેવું સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે.

Image Source

સીએમ રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે, “આવતીકાલે ગુજરાત ચાલુ રહેશે, આવતીકાલે બધું જ ચાલુ રહેશે, બંધના નામે કોઈએ જો બળજબરીથી બંધ કરાવાશે તો તેની સામે કેસ થશે. બંધના નામે કાયદો અને વ્યવસ્થા બગાડનાર સામે કાયદાકીય પગલા લેવામાં આવશે.”

Image Source

વધુમાં મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે: “ખેડૂતો ક્યાંય મેદાનમાં નથી, આંદોલનમાં નથી, અસંતુષ્ટ પણ નથી. દેખાડો કરવા માટે બંધનું એલાન અપાયું છે.” સીએમ રૂપાણીના નિવેદનથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આવતી કાલે ગુજરાતની અંદર બંધની કોઈ અસર દેખાય નહીં, બધું જ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે.