લેખકની કલમે શ્વેતા પટેલ

પેટ ફૂટે તો પાટો ક્યાં વાળવા જવો !! વાંચો એક પિતાની કરૂણ કહાણી !!!

પેટ ફૂટે તો પાટો ક્યાં વાળવા જવો !! “આજે દસ દસ દિવસ થઈ ગયા આ વ્યક્તિને હોસ્પીટલમાં આવ્યા, આટલો પીડાયા કરતો હોવા છ્તાં ઘરની કોઈ જ વ્યક્તિ એની ખબર કાઢવા પણ નથી આવતું. આવું કેવું આવો જુવાન જોધ દીકરો કેન્સર જેવી જીવલેણ જેવી બીમારી વચ્ચે લડી રહ્યો છે. મોતનાં મુખમાં છે. છ્તાં કોઈ ખબર અંતર Read More…

લેખકની કલમે શ્વેતા પટેલ

આજની દરેક માતા વાંચે આ અબળા મટી સબળા બનનાર નારીની વાત …દીકરા પર આંધળો વિશ્વાસ મૂકી ચાલનાર પિતાને મળ્યું લાખોનું દેવું, વાંચો એક પિતાનો કલ્પાંત .

શ્યામા આજે અમારી ઓફિસમાં જોરદાર ચર્ચાઓ થઈ રહી હતી. ભારત સરકારે તો વર્ષો જૂનો રેકોર્ડ બ્રેક કર્યો ને શું કમાલ કરી છે. જે રીતે થોડા વર્ષોમાં એજ્યુકેશન આગળ આવ્યું છે. તેટલું પહેલાં ક્યારેય નથી આવ્યું. અત્યારે સરકારી સ્કૂલો પણ પ્રાઈવેટ સ્કૂલો જેવી બની ગઈ છે. આ બધી સરકારી યોજનાઓ પણ જોરદાર છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં Read More…