ખબર

કડકડતી ઠંડીની અંદર પણ ખેડૂતો ખડા પગે…સુવા માટેની લાઈન, કહ્યું “એટલો ગુસ્સો ભરાયેલો છે કે ઠંડુ પાણી પણ કઈ ના બગાડી શકે”

ઠંડું પાણી પણ કંઈ ન બગાડી શકે, કોણ કોણ આ જુસ્સાને સલામ કરશે?

છેલ્લા ઘણા દિવસથી કડકડતી ઠંડી વચ્ચે પણ ખેડૂતોનું આંદલોન યથાવત છે. સરકારના અથાગ પ્રયાસો છતાં પણ આ આંદોલન પૂર્ણ થવાના કોઈ આસાર નથી મળી રહ્યા. હાલમાં 4 ડિગ્રી તાપમાન અને 12 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાતા પવનમાં પણ ખેડૂતો ભયંકર ઠંડીમાં પણ અડગ બેઠેલા છે.

Image Source

ખેડૂતો ત્યાં એવી પરિસ્થિતિમાં રહે છે તેને જોઈને એમ લાગે કે ત્યાં ટકી શકવું જ મુશ્કેલ છે. એક ખેડૂતે જણાવ્યું હતું કે તે એક કલાકથી રૈન બસેરાની લાઈનમાં ઉભેલો છે, કારણ કે તેને સુવા માટે જગ્યા અને એક ધાબળો મળી જાય. લાઈન ખુબ જ લાંબી હોવા છતાં પણ લોકો ત્યાં ઉભા રહે છે. જો તેમને જગ્યા ના મળે તો તે ટ્રક અથવા તો ટેન્કરની નીચે પણ સુઈ જાય છે. તે છતાં પણ આંદોલનમાંથી તેમને પીછેહઠ કરવી નથી. દરેક પરિસ્થિતિનો તે સામનો કરી અને લડવા માંગે છે.

Image Source

તો કેટલાક ખેડૂતો નજીક આવેલા પેટ્રોલ પમ્પ ઉપર જઈને ઠંડા પાણીએ નાહી રહ્યા છે. તેમને પૂછવામાં આવ્યું તો તેમને જણાવ્યું કે અમારી અંદર એટલો ગુસ્સો ભરાયેલો છે કે આ ઠંડુ પાણી પણ અમારું કઈ ના બગાડી શકે.

Image Source

તો બીજા એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું હતું કે મારી પત્ની બીમાર છે, તેને દવા અપાવનારું કોઈ નથી, તેને મેં ઘરે આવવાનું કહ્યું તો તેને જવાબ આપ્યો કે ભલે હું મરી જાઉં, પરંતુ જીત મેળવ્યા વગર આવવાનું નથી.