જ્યારે મોટાભાગના દેશોમાં સ્ટેરિંગ ડાબી બાજુ હોય છે, તો પછી ભારતમાં જ જમણી બાજુ કેમ ? જાણો શું છે સાચી હકીકત ….

0

જ્યારે મોટાભાગના દેશોમાં સ્ટેરિંગ ડાબી બાજુ હોય છે, તો પછી ભારતમાં જ જમણી બાજુ કેમ ? જાણો શું છે સાચી હકીકત ….

ભારતમાં ટ્રાફિક ડાબી બાજુ ચાલે છે. એટ્લે કે લેફ્ટ. માને ખબ્બે . પાકિસ્તાનમાં પણ. પરંતુ વિશ્વના મોટાભાગના દેશોમાં ટ્રાફિક જમણી તરફ ચાલે છે. એટ્લે કે રાઇટ. તેથી કાર ગાડીઓ પણ ડાબું હેન્ડ ડ્રાઈવ અને રાઇટ હેન્ડ ડ્રાઇવ, બે પ્રકારના થાય છે. આ તમે જાણો છો પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ વું કેમ છે?

અમે તમને જણાવીશું. કે . ‘ભારત બ્રિટનનું ગુલામ હતું તેથી તેમના આ નિયમો છે’,એ લોજિકથી જાણો આગળ .
લડાઈ-ઝઘડાઓ કારણે જ . જી હા. વાત એ છે કે જ્યારે સુધી માણસ લડતા-ઝઘડતા ન હતા, ત્યાં સુધી બધા જ સાચું હતું. પરંતુ પછી તે સાથે જ તલવાર લઈને ચાલવા લાગ્યા. હવે મોટા ભાગના લોકો રાઈટી હોય છે, તો મોટાભાગના તલવારબાજો જમણા હાથથી તલવાર ચલાવે છે. અને તેથી જ્યારે તે ઘોડો લઈને રસ્તા પર નીકળી જાય છે, તો રસ્તાની ડાબી તરફ ચાલે છે. જેથી આગળથી આવતા વ્યક્તિને તેમની જમણી બાજુથી જ પસાર થાય. જો તે દુશ્મન બહાર આવે તો તેના પર સરળતાથી હુમલો કરી શકાય.

આ રીતે રસ્તોની ડાબે ચાલવાની ફરજ પડી. પરંતુ બ્રિટન હો અથવા ફ્રાન્સ, તેના પાલન મોટાભાગના નવોબ અને બીજા રઈસ હતા. કારણ કે તે જ હતા જે રસ્તા પર સજ-ધજ કરનારા તલવાર લઇને નીકળતા હતા, અને પોતાને ‘નાઈટ’ કહેતા હતા.
તેમાં ટ્વિસ્ટ આવ્યો 18 મી સદીમાં. ફ્રાન્સ અને અમેરિકામાં ખેતનો ઉપજ કાપવા માટે મોટી મોટી બગિઘીઓ બનેલી હતી, ઘણાં ઘોડાઓ જોડીને તે બધી જ બગીઓને ખેંચવામાં આવતી હતી. તેમાં એક માણસ કોઈ એક બાગી પર પર બેઠો હોય અને બાકીના માણસો તેને હંકારતાહતા. હવે ચાબુક ચલાવવા માટે આ માણસને પોતાની ડાબી બાજુ રાખતા હતા. તેથી ચાબુક પણ ડાબી તરફ જતું હતું. હવે, કારણ કે આ માણસ બગિની ડાબી બાજુ બેઠા બેસે તો જ બગી રોડની જમણી બાજુ ચાલતી. જેથી ગાડીઓમાંથી આગળ નીકળી જવું તે બાજુથી બેઠા, જ્યાં તે બેઠા. આનાથી બે બગિઓનો ક્રોસ થાય છે, સમય ટકર વગેરે પર દેખરેખ રાખવામાં આવે છે.

આ રીતે રોડ પર જમણી બાજુ ચાલવાની ફરજ પડી. પરંતુ તેના પાલનમાં મોટા ભાગના લોકો ગરીબ હતા, મિસલન ખેડૂત.

સજજે-કબ્બેની ક્રાંતિ

બે અલગ-અલગ ફરજો , બે અલગ અલગ કારણો, બે પ્રકારના લોકોનું બનેલું. કેટલાક દેશોમાં નિયમો પણ બને છે. જેમ રશિયા દ્વારા ડાબે ચાલે છે નિયમ 1752 માં. પરંતુ સજજે-કબ્બેની અસલ લડાઈ શરૂ થઈ ફ્રાન્સમાં ક્રાંતિ સાથે. ક્રાંતિ દરમિયાન દરમિયાન ફ્રાન્સમાં મોટા પાયે રઇસોના કતલ થયા. . તેથી ત્યાંના રઈસોમાં ડર બેઠા અને ક્યાંક જવા માટે તેઓ પણ રોડની જમણી બાજુએ ચાલવાનું શરૂ કર્યું. તેનાથી તે પ્રવાસ દરમિયાન નીચલા ભાગોમાં ગુલ-મિલ અને પ્રમાણિત સુરક્ષિત રહે છે. ક્રાંતિ પછી ફ્રાન્સમાં નિયમ બનાવ્યો વર્ષ 1794.થી કે રોડ પર જમણી બાજુ જ ચાલવું.


બાકી દુનિયાનું શું?

યુરોપના દેશોએ વિશ્વભરના દેશોને પોતાના ગુલામ બનાવ્યાં. જ્યાં-જ્યાં તે જાય છે, ત્યાં ત્યાં તેમના યાતાયાત નિયમો પણ લાગુ પડે છે. મિસરન બ્રિટન જ્યાં-જ્યાં ગયા જેમ કે ભારત, ઑસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ વગેરે – માં બધે જ ચાલવાના નિયમ બનાવ્યા. ત્યાં જમણી ચાલવાનું નિયમ બન્યું. કંઈક અપવાદ છે. જેમ કે ઇજિપ્ત (ઇઝિપ્ટ), જે અંગ્રેજોનું ગુલામ રહ્યું હતું પરંતુ ડાબે જ ચાલવાનું રાખ્યું. અને ત્યારથી જ ઇજિપ્ત રોડની જમણી તરફ ચાલે છે.

પબ્લિક બોલે ‘લેફ્ટ’ સરકાર બોલે ‘રાઇટ’

સ્વીડનનો કેસ થોડો અલગ છે. ત્યાં ડાબી બાજુ ચાલવાનું નીકળ્યું. પરંતુ આ નાના એવા દેશમાં આ દેશ બધી રીતે જમણી બાજુ જ ચાલી રહ્યો છે. અહીં ડાબું-રાઇટ માં એક પસંદ કરવાનું પસંદ કરવામાં આવે છે. રેફરન્ડમ માં 82.9% લોકોએ કહ્યું કે તે જમણી બાજુએ ચાલીને ખુશ . છતાં પણ સરકારે 1967 માં ડાબે ચાલવાનો નિયમ બનાવી દીધો.

સ્ટેરિંગ જ નહીં, હેડલાઈટ માં પણ ડાબે-બાયનો ચકકર થાય છે

ડાબી તરફ ચાલનારા દેશોમાં કારનું સ્ટેરિંગ જમણી તરફ છે. આ જમણી હેન્ડ ડ્રાઇવ કહેવાય છે. જમણી તરફ ચાલનારા દેશોમાં કારો ડાબેરી હેન્ડ ડ્રાઇવ થાય છે. ટ્રાફિકની દિશામાં સ્ટેરિંગ સિવાય, હેડલાઇટ પણ ફરક પડે છે. ગાડીઓની હેડલાઈટ સીધી નથી. આગળથી આવી રહેલા ડ્રાઇવરની આંખો ન ચૌધિયા જાવ, તેથી તેમને થોડો કચરો રાખવામાં આવે છે. ડાબે ચાલનારા દેશોમાં ગાડીઓની હેડલાઈટ ડાબી તરફ ઝૂકી છે અને ડાબે તરફ ચાલનારા દેશોમાં જમણી તરફ છે.

દુનિયા લેફ્ટ થી રાઇટ કેમ જઈ રહી છે ?

એક સમયે હતો, જ્યારે ડાબે અને જમણે ચાલનારા દેશોની સંખ્યા લગભગ સમાન હતી. પરંતુ સમય સાથે મોટાભાગના દેશો જમણી બાજુએ ચાલે છે. આજે ડાબેથી ચાલવા વાળા દેશો માત્ર ગણતરીના જ છે તેના બે કારણો છે.

પ્રથમ આ કે જે દેશ બ્રિટન થી મુક્ત થયા, તેઓ બ્રિટિશ રાજની બધી નિશાનીઓ કાઢી નાખવા માટે ટ્રાફિક રૂલ પણ બદલ્યાં. નાઇજીરિયાએ 1972 માં ડાબે ચલાવના રૂલ્સમાં ફેરફાર કર્યો.

બીજું કારણ થોડું પ્રેક્ટિકલ છે. અમેરિકા પણ એક સમય ડાબે જ ચાલવાનો નોયમ હતો, પણ જ્યારે તે બ્રિટનથી મુક્ત થયો, ક્રોધ-ગુસ્સે માં ડાબેથી જમણે ચાલવાનો નિયમ બનાવ્યો. બરાબર નાઇજિરિયા જેવું. પછી અમેરિકામાં જ સસ્તી કારોનું મોટા પાયે ઉત્પાદન થયું. આ ગાડીઓમાં સ્ટેરિંગ ડાબી તરફ લાગ્યો હતો. તોઅમેરિકાથી કારની ખરીદી કરવા વાળા દેશો પણ નેચરલ રૂપે રોડની જમણી તરફ ચાલતા નિયમો બનાવવા લાગ્યા.

Author: GujjuRocks Team
“ગુજ્જુ રોક્સ” પરની આ રસપ્રદ પોસ્ટ પસંદ આવી હોય તો આપના બહુમૂલ્ય પ્રતિભાવ કમેન્ટમાં લખજો અને પોસ્ટને શેર કરજો.
દરરોજ અનેક ઉપયોગી માહિતી અને અવનવી અલગ અલગ માહિતી વાંચો ફક્ત આપણા GujjuRocks પેજ પર.

લેખ ગમ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેયર કરજો. 21 લાખ ગુજરાતીઓને ગમ્યું ગુજ્જુરોક્સનું ફેસબુક પેઈજ,તમે પણ લાઈક કરી જોડાઓ. ➡
Disclaimer: The views and opinions expressed in article/website are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of GujjuRocks. Any content provided by our bloggers or authors are of their opinion, and are not intended to malign any religion, ethic group, club, organization, company, individual or anyone or anything.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here